Dysonin takuuehdot | fi.Dyson.com

Dysonin takuuehdot

1. Mitä Dysonin takuu kattaa?

Dysonin takuu kattaa (Dysonin harkinnan mukaan) Dyson-laitteesi huollon tai vaihdon, mikäli laitteessa havaitaan sen takuun voimassaoloaikana materiaali- tai työvirheistä johtuva vika.

Jos jotain (esimerkiksi tietyn väristä) osaa ei ole enää saatavilla, Dyson vaihtaa sen toiminnallisesti vastaavaan varaosaan.

2 Mitä Dysonin takuu ei kata?

Dyson-laitteet suunnitellaan ja valmistetaan niin, että ne toimivat aina tehokkaasti normaalissa kotikäytössä. Jos Dyson-laitetta käytetään asianmukaisella tavalla ja laite rikkoutuu takuuaikana, Dyson korjaa tai vaihtaa sen.

On kuitenkin olemassa tiettyjä tilanteita, joissa Dysonin takuu ei kata laitteen korjaamista tai vaihtamista. Näitä tilanteita ei ole piilotettu pienellä painettuun tekstiin, vaan ne on eritelty selvästi. Takuu ei kata seuraavia asioita:

 • Normaali kuluminen, joka koskee myös käytössä kuluvia osia (kuten sulake, hihna, harjakset, akut, suodattimet jne.).
 • Tapaturmasta aiheutuneet vauriot
 • Vauriot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty arvokilven merkintöjen vastaisella tavalla.
 • Vauriot, jotka ovat aiheutuneet laitteen suositeltujen huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden laiminlyömisestä.
 • Tukosten poistaminen. Jos laitteeseen tulee tukos, katso tukoksen poisto-ohjeet Dyson-laitteesi käyttöohjeesta. Jos et silti ole varma miten toimia, voit soittaa asiakaspalvelumme ilmaisnumeroon 0800 07020. Dysonin asiantuntija antaa sinulle tarkat toimintaohjeet.
 • Vauriot, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisista tekijöistä, kuten kuljetuksesta, säästä, sähkökatkoksista tai virtapiikeistä.
 • Vauriot, joiden syyhyn tai tekijään Dyson ei ole pystynyt vaikuttamaan.
 • Viat, jotka ovat aiheutuneet seuraavista syistä:
 • Laitteen huolimaton käyttö, väärinkäyttö ja ohjeiden laiminlyönti;
 • Imurin käyttäminen muulla kuin Dysonin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla;
 • Dyson-laitteen käyttäminen muuhun kuin normaaliin kotikäyttöön siinä maassa, jossa laite on ostettu.
 • Muiden kuin Dysonin ohjeiden mukaan koottujen tai asennettujen osien käyttäminen.
 • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten tarvikkeiden tai osien käyttäminen. Kaikkien Dyson-laitteiden kaikkien alkuperäisten tarvikkeiden ja osien täydellinen valikoima on nähtävissä osoitteessa shop.fi.dyson.com/lisavarusteet.
 • Laitteen virheellinen kokoaminen tai asennus (ellei Dyson ole tehnyt sitä).
 • Muiden kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset tai muutostyöt.
 • Autamme sinua mielellämme kaikissa Dysonin takuuta ja takuuehtoja koskevissa kysymyksissä. Voit soittaa meille asiakaspalvelumme ilmaisnumeroon 0800 07020.

  3 Mitkä ovat Dysonin takuuehdot?

  Dysonin takuuehdot ovat:

 • Takuu astuu voimaan ostopäivänä (tai toimituspäivänä, jos toimitus tapahtuu myöhemmin).
 • Asiakkaan on esitettävä toimitus- tai ostotosite ennen kuin laitteeseen voidaan tehdä mitään takuuseen kuuluvia toimenpiteitä. Huomautus: jos asiakkaalla ei ole esittää edellä mainittua tositetta, kaikki laitteeseen tehdyt työt laskutetaan erikseen. Säilytä laitteesi osto- ja toimitustositteet huolellisesti.
 • Kaikki toimenpiteet suoritetaan Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien toimesta.
 • Kaikki vaihdettavat osat jäävät Dysonin hallintaan ja omistukseen.
 • Laitteen takuuaikana tapahtuva korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä takuun kestoa.
 • Takuun antamat edut ja hyödyt täydentävät lainmukaisia kuluttajan oikeuksia mutta eivät vaikuta niihin.
 • Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit soittaa asiakaspalvelumme ilmaisnumeroon 0800 07020.

  4 Milloin takuu tulee voimaan?

  Dysonin takuu astuu voimaan laitteen ostopäivänä tai toimituspäivänä, jos toimitus tapahtuu myöhemmin.

  5 Missä Dysonin takuu on voimassa?

  Dysonin takuut kattavat Dyson-laitteen normaalin käytön siinä maassa, jossa kyseinen laite on ostettu. Laitteen takuu saattaa mitätöityä, jos viet laitteen toiseen maahan. Pyrimme kuitenkin palvelemaan ja auttamaan sinua mahdollisimman hyvin myös uudessa asuinmaassasi.

 • Jos laite myydään Euroopan unionin ulkopuolella, takuu on voimassa vain siinä maassa, jossa laite ostettiin.
 • Jos laite myydään Euroopan unionissa, takuu on voimassa vain (i) jos laitetta käytetään siinä maassa, jossa se on myyty, tai (ii) jos laitetta käytetään Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa tai Saksassa, ja laitteen samaa ja samalla jännitteellä toimivaa mallia myydään kyseisessä maassa.
 • Jos tarvitset apua, voit soittaa asiakaspalvelumme ilmaisnumeroon 0800 07020.

  6 Voiko Dysonin takuun siirtää toiselle henkilölle?

  Dysonin takuu voidaan siirtää laitteen mukana sillä edellytyksellä, että laitteen uudella omistajalla on esittää tunnetun myyjäliikkeen alkuperäinen ostokuitti sekä todistus siitä, että laitteen omistajuus on vaihtunut ja ettei laitteen toiminnassa ollut mitään vikaa omistajuuden vaihtumishetkellä.