Laskelmat

Dyson Airblade Laskurit

Me Dysonilla suunnittelemme toimivia laitteita, ja autamme asiakkaitamme perehtymään niiden toimintaan. Kaikki liikelupauksemme perustuvat läpinäkyvyyteen.

Valitettavasti kaikki kilpailijamme eivät toimi samalla tavalla. Heidän lupauksensa ovat usein harhaanjohtavia, mikä voi aiheuttaa hämmennystä.

Ohesta voit lukea yhtälön lupaustemme takana.

Säästöt:

Dyson käyttää seuraavaa laskentatapaa:

Paperipyyhkeiden lukumäärä käyttöä kohti = 2

Tämä luku perustuu omiin sisäisiin tutkimuksiimme. Tiedämme ihmisten kuivaavan kätensä usein useammalla kuin kahdella paperipyyhkeellä, mutta haluamme arvioiden olevan mahdollisimman varovaisia.

Paperipyyhkeen hinta = €0.01

Tämä luku perustuu omiin sisäisiin tutkimuksiimme. Olemme saaneet paperipyyhehinnat viidestä suositummasta lähteestä ja laskeneet keskimääräisen hinnan kaikilla alueilla.

WC-tilojen käyttökerrat päivässä = 200

Tämä perustuu omiin sisäisiin tutkimuksiimme normaalikokoisten WC-tilojen käytöstä. Pienempien kylpyhuoneiden suhteen käytämme lukua 100, ja isompien palveluiden tiloissa, kuten lentokentillä, lukua 400.

WC-käyttöpäivien lukumäärä vuodessa = 365 days

Käytämme oletuksena koko vuotta.

Sähkön hinta per kWh = €0.10

Tämä luku perustuu omiin sisäisiin tutkimuksiimme. Olemme ottaneet sähkön hinnat viidestä eri lähteestä ja laskeneet keskimääräisen hinnan kaikilla alueilla.

Sähköteho = valmistajan ilmoittama

Valmiustilan virta = valmistajan ilmoittama tai Dysonin testaama.

Kuivausaika perustuu NSF Internationalin (National Sanitation Foundation) standardiin NSF P335.

Huomioi: useimmat käsienkuivaajien valmistajat eivät noudata NSF P335 -standardia, joten ilmoitetut kuivausajat saattavat olla vääriä. NSF on itsenäinen hygieniatietouden asiantuntija. Jos haluat tarkat kuivausajat, vaadi NSF P335 -testituloksia.

Kuinka laskemme paperipyyhkeiden käyttökustannukset?

Paperipyyhkeiden vuotuiset käyttökustannukset arvioidaan näin:
Keskimääräinen käsien kuivaamiseen käytettyjen paperipyyhkeiden lukumäärä x paperipyyhkeiden keskimääräinen hinta x oletetut käyttökerrat päivässä x WC-tilan käyttöpäivien oletettu lukumäärä

Kuinka laskemme Dyson Airblade™:n ja muiden käsienkuivaajien käyttökustannukset?

Tämä lasketaan kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1: Käyttökustannukset käytön aikana (ei lepotilaa)

käsienkuivaajan kuivaamisaika (tunneissa) x käsienkuivaajan käyntisähköteho (kW) x oletetut käyttökerrat päivässä x WC-tilan käyttöpäivien oletettu lukumäärä x sähkön hinta kWh:a kohti.

Vaihe 2: Käyttökustannukset käytön aikana (myös lepotila)

Vaiheen 1 tulokset +

((Sähkön hinta kWh:a kohti * tuntien määrä vuodessa) – (arvioidut käyttökerrat päivässä (100/200/400) * käsienkuivaajan kuivausaika (tunneissa))) * virta lepotilassa (kW)

= Vuotuinen käyttökustannus

Ympäristövaikutukset:

Ympäristövaikutukset määritetään Dysonilla laskemalla käsienkuivausmenetelmän käyttämän hiilidioksidin määrä (g).

Käyttämämme luvut pohjautuvat johtavan Massachusettsissa sijaitsevan yliopiston tuoreeseen tutkimukseen. Tutkijat käyttivät tieteellistä LCA-elinkaariarviota (Life Cycle Assessment) mitatakseen seitsemän käsienkuivausmenetelmän kokonaisvaikutukset ympäristöön. Näihin kuuluivat puuvillapyyhkeet, ensiö- ja kierrätyspaperit sekä käsienkuivaajista perinteiset kuumailma- ja tehojärjestelmät. Tutkijat ottivat huomioon kaikki tuotteen elinkierron vaiheet valmistuksesta hävitysvaiheeseen ja laskivat löydöksensä järjestelmän hiilidioksidipäästöjen, ekosysteemin laadun, maan- ja vedenkäytön, ihmisterveyden ja resurssi-intensiteetin pohjalta. Yhä useammat yhtiöt, kuten Apple, Walmart ja Google ovat tehneet tuotteidensa elinkaarianalyysin.

Raportti oli elinkaarianalyysin kannalta iso harppaus eteenpäin, ja muutkin teollisuudenalat voivat hyödyntää sen tuloksia kumoamaan virheellisiä “vihreitä” väittämiä; päivittäistuotteiden ympäristövaikutuksia on vaivattomampaa vertailla, ja materiaalivalinnat esimerkiksi ‘paperin ja muovin’ välillä käyvät helpommin.

Tämä LCA-raportti edustaa yhtä tähän mennessä vankimmista tutkimuksista sarjassaan ja yltää tarkastelemaan kaikkia nykyisiä kansainvälisiä standardeja. Se huomioi sekä tämän hetkiset että oletettavat olosuhteet, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön. Se on ensi askel arvioimisperusteen kehittämisessä tuotteiden ympäristövaikutusten vertailuun, auttaen kuluttajia tulkitsemaan kasvavaa ympäristölupausten virtaa.

Tutkimus tehtiin ISO 14040- ja 14044 -standardien mukaisesti, ja se perustuu kaikkiin saatavilla oleviin paperipyyhe-, käsienkuivaaja- ja rullapyyhevalmistajien tietoihin nykyisistä sekä asiaankuuluvista LCA-tutkimuksista vertaisarviointiin nojaavan tutkimuksen puolueettomuuden ja tarkkuuden takaamiseksi.